Pilsētas Garāža autobraucējiem piedāvā automašīnas apkalpošanu drošai tās ekspluatācijai, funkciju saglabāšanai un tirgus vērtības uzturēšanai.

 MGarage SIA.       |               info@mgarage.lv

 .